Pogoji uporabe

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE DRUŽBE INTERSEME D.O.O.

ZA POSLOVNE PARTNERJE (B2B)

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine za poslovne partnerje (B2B) družbe Interseme d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Za nakup veljajo tudi splošni prodajni pogoji družbe Interseme d.o.o.

S spletno trgovino družbe Interseme d.o.o. (v nadaljevanju tudi » trgovina«) upravlja podjetje INTERSEME d.o.o., Tržaška cesta 202, 1000 Ljubljana, matična številka: 3829600000, davčna številka: 87222400, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

Naročilo preko spleta je omogočeno samo obstoječim poslovnim partnerjem prodajalca kot dopolnitev standardnega načina naročanja. Zato za naročilo preko spleta veljajo enaki komercialni pogoji (zlasti cena, rabati, rok dobave, rok plačila itd…)  kot za redno naročilo, poslovni partnerji pa preko spletnega naročila določijo samo količino in vrste artiklov, ki jih naročajo.

Naročilo preko spletne trgovine za poslovne partnerje (B2B) ni možno za fizične osebe oziroma končne kupce.

Prodajalec izrecno zavrača morebitne splošne prodajne pogoje uporabnika oziroma kupca, v kolikor so v neskladju z navedenimi splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine za poslovne partnerje in Splošnimi pogoji prodaje družbe Interseme, razen če se v posameznem primeru stranki vnaprej pisno  dogovorita drugače

Uporabnike zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

1.       Uporabniki

Uporabnik lahko do spletne trgovine dostopa brez predhodne registracije. Za izvedbo naročila in/ali nakupa pa se mora registrirati in pridobiti uporabniško ime.

Uporabnika  v sistem spletne trgovine registrira prodajalec, ki kupcu določi uporabniško ime in geslo. Ko prodajalec potrdi posamezno registracijo na naslov elektronske pošte obiskovalca, le-ta pridobi pravico do nakupa preko spletne strani kot kupec. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na info@interseme.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte.

2.       Teritorialna omejitev pri uporabi spletne trgovine

Spletno trgovino lahko za naročila in za nakup uporabljajo le kupci (pravne ali fizične osebe ki opravljajo dejavnost), ki imajo stalno bivališče ali sedež na teritoriju Republike Slovenije.

Prodajalec blago, ki je naročeno preko spletne trgovine, dostavlja le na teritoriju Republike Slovenije.

3.       Artikli in navedbe cen

Vse cene v spletni trgovini so veleprodajne  navedene v  € (evrih) in vključujejo DDV. V cenah so  vračunani stroški dostave.

 

 

4.       Postopek naročanja

Uporabnik po prijavi v spletno trgovino po artiklih išče s pomočjo iskalnikov, ki jih najde v glavi spletne strani in v levem kontrolnem stolpcu.

Po odločitvi za posamezen artikel je potrebno klikniti na izbrani artikel za prikaz podrobnejših informacij. Ko sprejme odločitev za nakup, uporabnik klikne gumb "Dodaj v košarico", s čimer se artikel doda v nakupovalno košarico spletne trgovine. Po koncu nakupovanja uporabnik lahko pregleda naročilo, lahko vpiše opombo na pozicijo naročila ali spremeni količino naročenih artiklov (artikel doda ali izbriše).

Ko je naročilo pripravljeno za oddajo, uporabnik klikne gumb "oddaj naročilo". Nato v postopku potrditve naročila izbere način plačila in klikne gumb "potrdi".

Potrdilo o uspešni oddaji naročila uporabnik prejme po elektronski pošti takoj po zaključku naročila.

5.       Izvedba naročila

Uporabnik odda naročilo preko spletne trgovine, na podlagi česar zatem prodajalec uporabniku pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za uporabnika. Kot uporabnik se obravnava oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o uporabniku ni mogoče.

Naročilo (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjeno na strežniku prodajalca.

Naročila so veljavna le v primeru izvršitve preko spletne trgovine na podlagi predhodne registracije. Kakršna druga oblika naročila ni možna, kakršna koli druga naročila pa ne bodo upoštevana.

6.       Postopek obveščanja o nakupu

6.1. Izvedba naročila

Po oddaji naročila uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Uporabniku so preko spletne trgovine vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče uporabnika na njegovo kontaktno telefonsko številko. 

Pri dobavi artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču, je prodajalec izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do prodajalca. Prek elektronske pošte oz. telefonsko bo prodajalec uporabnika sproti obveščal o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov.

Če bo rok dobave daljši od 15 delovnih dni in uporabnik ne želi čakati na dobavo, lahko uporabnik to sporoči prodajalcu, ki bo artikel odstranil iz naročila, ostale dobavljive artikle iz naročila pa bo uporabniku dobavil.

Če dobavitelj prodajalca ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka enega tedna od dneva oddaje naročila, lahko prodajalec naročilo uporabnika zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo uporabnika preneha veljati. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču.

6.2. Odprema naročila /Naročilo se lahko prevzame

Prodajalec v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti oz telefonsko obvesti uporabnika.  

V primeru, da se uporabnik pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko 01 256 57 22  ali po e-mailu na naslov info@interseme.si. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno v času preklica naročila, pošiljko uporabnik zavrne dostavni službi. V takem primeru bo uporabnik dolžan kriti strošek povratne dostave artiklov prodajalcu.

V primeru osebnega prevzema (ko je artikel že pripravljen na prevzem), pa uporabnik prav tako svojo željo po preklicu naročila sporoči prek zgoraj omenjene telefonske številke ali po zgornjem e-mailu.

7.       Račun

Prodajalec uporabniku pošlje originalen račun (v papirnati obliki) v 8 dneh po opravljeni dostavi. Na računu bosta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost svojih podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov na izdanih računih prodajalec ne bo mogel upoštevati.

8.       Omejitev odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletnih trgovini. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Prodajalec ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V takem primeru, bo Prodajalec uporabnika pisno obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Prodajalec ne odgovarja za informacije v mnenjih in se omejuje od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v mnenjih.

Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih Prodajalec v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni. Izjava o zasebnosti | Pogoji uporabe | Copyright 2022 by INTERSEME d.o.o. | Poganja dnn.si in atena.si Pantheon trgovina